Yleisurheilu on mukava harrastus!

Yleisurheilu on mukava harrastus!

Yleisurheilu on monipuolinen ja mukava harrastus ja sen voi aloittaa esimerkiksi osallistumalla yleisurheilukouluun, jossa lapsi tai nuori pääsee osallistumaan monipuoliseen ja ohjattuun yleisurheilutoimintaan. Urheilukouluissa harjoitellaan myös perusliikuntaa ja niiden toiminnan tavoitteena on hauskan liikunnallisen toiminnan tarjoaminen lapsille ja nuorille. Yksilöurheilun puolella yleisurheilu on suosituin urheilumuoto maailmassa – mikä ei olekaan ihme, onhan se erittäin monipuolinen urheilumuoto, joka tarjoaa jokaiselle jotakin.
Yleisurheilukoulujen arvopohjan luovat lasten ja nuorten ilon sekä innostuksen korostaminen. Toiminnassa korostetaan yhdessä tekemistä sekä tekemisen laadukkuutta. Toiminta pyrkii olemaan kasvatuksellista ja urheilullista ja se pyrkii sekä kannustamaan että tukemaan lasta tai nuorta. Vuorovaikutus lapsen tai nuoren sekä ohjaajan välillä on tärkeää samoin kuin vuorovaikutus muiden ryhmäläisten välillä. Yleirurheilukoulutoiminta on avointa kaikille.

Yleisurheiluvinkkejä

Yleisurheilua voi harjoitella myös monien erilaisten pelien ja leikkien avulla. Internet tarjoaa tähän runsaasti ideoita. Esimerkiksi keihäspommitus, heittorenkaan tarkkuusheitto, loikkarata, reaktioviesti, aitajuoksuhippa, Voitto Onnisen puuttuva palanen –harjoite, Kulje Kanssani –harjoite, Voitto Onnisen fysiikkarata –harjoite, Voitto Onnisen liikkuvuusrata –harjoite, Voitto Onnisen kaverirata –harjoite, Voitto Onnisen lajirada, Virtaava joki –harjoite sekä monet muut harjoitteet ovat sellaisia, että niitä on mahdollista harjoitella myös kotona tai kaveriporukan kanssa.
Esimerkiksi tunnehippa, jonka tavoitteena on harjoitella eri tunteiden nimeämistä sekä tulkintaa, voi olla kiva harjoite vaikkapa välitunneilla. Tässä hipassa hippa sanoo kiinni saamalleen lapselle yhden tunteen ja tämän kiinni saadun lapsen tulee yrittää ilmentää tätä tunnetta jääden paikalleen kyseistä tunnetta ilmentäen. Kaveri voi pelastaa kiinni saadun ystävänsä matkimalla kyseistä ilmettä sekä koskettaen ystäväänsä olkapäähän. Tässä leikissä yhdistyy sekä psyykkinen että fyysinen harjoittelu mielekkäällä tavalla.

Yleisurheilu tarjoaa eväitä elämään

Yleisurheilu sopii monenikäisille lapsille ja nuorille ja on erinomainen harrastus onnistumisen elämysten saamiseksi. Näiden onnistumisen elämysten ansiosta harrastuksen on mahdollista myös kasvattaa lapsen tai nuoren itsetuntoa, mikä on erityisen tärkeää kasvuiässä olevien lasten ja nuorten osalta – vankka itsetunto luo perustan elämässä pärjäämiselle ja oikeanlainen harrastus voi auttaa tällaisen vankan itsetunnon rakentamisessa.
Yleisurheilun kautta lapsen tai nuoren on helppo saada myös uusia ystäviä. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi ujon lapsen kohdalla – yhteinen mielekäs tekeminen on omiaan madaltamaan toisiin tutustumisen kynnystä. Toisinaan sosiaalisenkin lapsen saattaa olla vaikeaa löytää ystäviä esimerkiksi tilanteessa, jossa perhe joutuu muuttamaan kesken kouluvuoden. Tällöin harrastus voikin olla oiva väylä auttaa lasta uusiin ystäviin tutustumisessa. Vaikka yleisurheilu onkin yksilölaji, auttaa yleisurheilukoulussa harjoittelu kuitenkin lasta oppimaan myös ryhmässä toimimiseen tarvittavia yhteistyötaitoja. Toisen kannustaminen, tukeminen ja auttaminen tulee luonnollisena osana mukaan toimintaan sellaisessa tilanteessa, jossa lapset ja nuoret harjoittelevat yhdessä. Nämä ovat taitoja, joita lapsi tarvitsee runsaasti myöhemmässä elämässään.

Liikunnan kautta lapsi oppii jo nuorena terveellisiä elämäntapoja. Elämäntavat muokkautuvat jo hyvin varhaisvaiheessa elämää ja onkin hyvä, että liikunnasta tulee luonnollinen osa lapsen elämää jo hänen ollessaan pieni. Nykyisin valitettavasti puhutaan paljon siitä, että lapsetkin liikkuvat liian vähän ja että myös lasten keskuudessa esiintyy ylipainoa. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää tuoda liikunta osaksi lapsen elämää jo varhaislapsuudessa. Liikunta auttaa fyysisen kunnon ylläpitämisen lisäksi ylläpitämään myös positiivista mielialaa – sen piristävää vaikutusta tuskin kukaan kieltää!
Yleisurheilukoulun ohjaajasta voi myös tulla lapselle tai nuorelle läheinen aikuinen, jonka puoleen hän voi kenties kääntyä mieltään myllertävissä asioissa. Reilu ja luotettava ohjaaja on monen urheilua harrastavan lapsen tai nuoren esimerkki, jonka toimintaa tämä pyrkii jäljittelemään. Tällaisia aikuisia tuskin on kenenkään lapsen elämässä liiaksi, joten tältäkin kantilta katsottuna yleisurheilu on erinomainen harrastus!

Haluamme lopuksi kiittää Suomicasinot24.com, Suomenkasino.info ja Parhaat-kasinot.org saamastamme tuesta.