Aseta itsellesi haasteita!

Aseta itsellesi haasteita!

Itsensä haastaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että tavoittelisit urheilussa huippusuorituksia tai –sijoituksia, vaan se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrit ylläpitämään koko ajan terveellisiä elämäntapoja sekä parantamaan omia suorituksiasi omalla tasollasi.

Erilaiset testit auttavat sinua arvioimaan tasoasi usealla elämänalueella – Different kind of tests help you to estimate your level in many living standards
Itsesi haastamisen tiellä voit käyttää apunasi esimerkiksi erilaisia netistä löytyviä testejä. Voit esimerkiksi arvioida oman elämänrytmisi urheilullisuutta nettiin laaditun elämänrytmitestin avulla, joka perustuu antamiisi uni- ja ravintotietoihin. Ominaisuustesti auttaa sinua motivoitumaan harjoittelemaan monipuolisella tavalla ja motivaatiotesti puolestaan tukee henkisten ominaisuuksiesi kehittämistä. Taitovalmiustesti auttaa sinua kehittämään niitä ominaisuuksiasi, jotka liittyvät taitoihisi.

Elämänrytmitesti perustuu netissä täytettävään ajankäyttökalenteriin, johon merkitään yöunen määrä, harjoittelun ja liikunnan määrä, ruokailut sekä koulunkäyntiin käytetty aika viikon ajalta. Tämän jälkeen testi antaa sinulle palautetta elämänrytmisi urheilullisuudesta. Tämä on tärkeää, koska jos haluat kehittyä urheilussa, tulee elämänhallintasi olla kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna kunnossa. Pohjan tälle elämänhallinnalle luo elämänrytmi, joka noudattaa tiettyä säännöllisyyttä. Kun elämänrytmisi on säännöllinen, on sinulla huomattavasti paremmat edellytykset kehittyä urheilussa tasapainoisella tavalla kuin siinä tapauksessa että elämänrytmisi olisi kovin epäsäännöllinen. On tärkeää, että hallitset liikunnan sekä harjoittelun kokonaisuutta ja että kykenet yhteensovittamaan sekä harjoittelun että koulunkäynnin ilman että kumpikaan kärsii toisistaan. Riittävä ja oikeanlainen uni sekä ravinto ovat hyvinvoinnin sekä urheilullisen elämänrytmin peruspilareita.

Jotta fyysinen kuntosi kehittyisi, tulee sinun harjoitella riittävän paljon sekä riittävän monipuolisesti. Liikkumisen tulee olla monipuolista, vaikka harrastaisitkin vain yhtä tiettyä lajia. Tästä huolimatta tulee muistaa myös riittävä lepo, joka auttaa välttämään ylikuormittumista, sairastumisia sekä loukkaantumisia. Jotta kehittyisit ja palautuisit harjoittelun jälkeen, on erittäin tärkeää, että unirytmisi on säännöllinen ja että nukut riittävästi. Terveellinen ruoka sekä oikeanlainen ateriarytmi ovat riittävän levon lisäksi erityisen tärkeä osatekijä urheilullisen elämänrytmin luomisessa. Urheilullisen elämänrytmin yhteydessä puhutaan usein jopa ”kehittymisen pyhästä kolmiyhteydestä”, jossa harjoittelu, lepo ja ravinto luovat suuressa kolmiossa pieniä kolmioita, joiden keskellä on kehitys – näiden pienten kolmioiden keskinäiden tasapaino on erityisen tärkeää, jotta suuren kolmion keskellä oleva kehitys pääsisi tapahtumaan.

Edellä mainittu kolmio on yksinkertaistettu kuvio kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, koska toki useat muutkin osatekijät ovat mukana vaikuttamassa siihen, miten urheilijan kehitys etenee. Muun muassa erilaiset kokeet, sairastelu, matkustaminen, stressi ja kiire saattavat vaikuttaa urheilijan kehitykseen. Kaikki edellä mainitut asiat saattavat kuormittaa urheilijaa ja onnistuneessa urheiluharjoittelun suunnittelussa nämä asiat tulisikin ottaa huomioon. Päihteillä on urheilusuoritukseen negatiivista vaikutusta, minkä vuoksi olisikin suositeltavaa, että urheilija ei käyttäisi lainkaan minkäänlaisia päihteitä. Päihteiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi luuston heikkeneminen, vastustuskyvyn heikkeneminen sekä loukkaantumisriskin lisääntyminen. Tupakoivan urheilijan pituuskasvu saattaa hidastua ja hänen keuhkojensa kehittyminen saattaa olla tavallista hitaampaa. Alkoholin käyttö aiheuttaa elimistölle runsasta rasitusta.

Elleivät harjoittelu ja lepo ole oikealla tavalla tasapainossa keskenään, ei elimistösi palaudu harjoitusten jälkeen ja tämä johtaa siihen ettei kuntosi kehity, koska kunnon kehittyminen tapahtuu nimenomaan palautumisen aikana. Tämä pitäisi ottaa huomioon laadittaessa harjoitusohjelmia. Tämä saattaa tuntua äärimmäisen helpolta ja saatatkin ajatella, että miksi tämä ajatus on pitänyt edes kirjata ylös – eikö tämä ole täysin itsestäänselvää? Käytännössä on kuitenkin yllättävän vaikeaa huolehtia siitä, että harjoittelun ja levon suhteen vallitsee täydellinen tasapaino – tilanne vääristyy yllättävän helposti ja aiheuttaa ongelmia urheilijan kunnon kehittymisen kannalta. Fyysisen kuormittavuuden lisäksi on erittäin tärkeää huomioida myöskin henkinen kuormittavuus – ihminen on psykofyysinen kokonaisuus eikä tätä saa unohtaa myöskään urheiluharjoittelun yhteydessä!